Lisää ammattitutkintoja Talokeskukseen

Isännöitsijät Petri Happonen ja Miika Nousiainen saivat 7.4. todistuksen Isännöinnin jatkotutkinnon (ITS®) suorittamisesta Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen ITS-kurssin nro 43 päättäjäisissä Lahdessa.
Koulutukseen kuuluu käytännönläheisen kirjallisen projektityön tekeminen isännöintityöhön tai kiinteistöalaan liittyvästä aiheesta. Miikan aihe oli Hallinnanjakosopimukset asunto-osakeyhtiössä ja Petrin Rakennushankkeen vaiheet. 
- ITS-tutkinto syvensi osaamistani. Sain entistä enemmän lainopillista näkökulmaa päivittäiseen työhöni. Projektityöni koski hallinnanjakosopimuksia, jotka ovat sopimuksina monisäikeisiä. Aihe valikoitui tarpeen pohjalta, sillä asia oli työssäni ajankohtainen ja vaati perehtymistä. Projektityöni auttaa myös muita toimistomme isännöitsijöitä, Nousiainen kertoo.
Petri Happonen kokee, että monipuolisen koulutuksen ansiosta hän sai päivitettyä osaamistaan hyvin. Projektityöstä on tarkoitus tehdä apuväline Talokeskuksen isännöitsijöille heidän vetämiinsä rakennushankkeisiin.