Osakkaana taloyhtiössä

Taloyhtiön osakkaalle oikeus huoneiston hallintaan perustuu hänen omistamiinsa osakkeisiin. Yksi osakkaan velvollisuuksista on maksaa taloyhtiölle yhtiövastiketta.

Päätökset taloyhtiötä koskevista asioista tehdään yhtiökokouksessa. Sinulla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja vaikuttaa siten päätöksentekoon.

Vastuunjako taloyhtiössä

Asunto-osakeyhtiölain 4. luvussa on määräykset kunnossapitovastuun jakautumisesta osakkeenomistajan ja taloyhtiön välillä.

Suomen Kiinteistöliitto on koonnut vastuunjakotaulukkoon helposti luettavaan muotoon, miten huoneiston osien ja laitteiden kunnossapitovastuu tarkemmin jakautuu.