Toteuta huoneistoremonttisi oikein

Huoneistoremontti kannattaa suunnitella huolella ja toteuttaa lain ja hyvän toimintatavan mukaisesti. Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa osakkaan ilmoittamaan kunnossapito- ja muutostöistä taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle. Kunnossapito- tai muutostyöt saa aloittaa vasta, kun taloyhtiö on käsitellyt kunnossapito- ja muutostyöilmoituksen. Korjaustyön suunnitteluun ja taloyhtiön luvan saamiseen on syytä varata reilusti aikaa.

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä

Osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle korjaus- ja muutostöistään. Ilmoitusvelvollisuus ei koske maalaus- ja tapetointitöitä. Korjaustyön suunnitteluun ja taloyhtiön luvan saamiseen on syytä varata reilusti aikaa.

Ota yhteyttä isännöitsijään tai taloyhtiön hallitukseen miten ja millaisen remontin aiot tehdä. Joihinkin suurempiin remontteihin vaaditaan viranomaisen rakennuslupa. Selvitä remontin luvanvaraisuus ennen kunnossapito- ja muutostyöilmoituksen jättämistä taloyhtiölle. Mahdollinen rakennus- tai toimenpidelupa haetaan osakkaan kustannuksella.

Remontin saa aloittaa vasta, kun taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä on toimittanut kirjallisen luvan remonttiin. Huomioithan, että remontti-ilmoituksen käsittely on maksullista, myös mahdolliset hallituksen kokoontumiskustannukset kuuluvat osakkaalle, mikäli kokoonnutaan pelkästään osakkaan remonttiasian vuoksi.

Remontin valvonta

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkeenomistajan kunnossapitotyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti sekä noudattaen yhtiön asettamia ehtoja.

Kunnossapitotyötä valvoessaan yhtiön on huolehdittava siitä, että valvonta on yhtiön ja muiden osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla järjestetty. Kunnossapitotyön suorittava osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvontakuluista.

Työaika

Tee/teetä työt klo 8.00–18.00 välisenä aikana, jotta melusta olisi mahdollisimman vähän haittaa naapureille. Lauantaisin aloittamista kannattaa siirtää myöhemmäksi kuin arkena. Sunnuntaisin äänekkäitä töitä ei saa tehdä lainkaan.

Remonttijätteiden toimitus

Remonttijätteitä ei saa laittaa taloyhtiön roskalaatikoihin, vaan ne on toimitettava Jätekukko Oy:n ohjeiden mukaisesti niille osoitettuihin paikkoihin.

Huolehdi yleisten tilojen siisteydestä

Mikäli asuntoremonttisi vuoksi taloyhtiö joutuu teettämään ylimääräisen siivouksen, kasvattaa se remonttibudjettiasi. Muista huolehtia siitä, että remontistasi aiheutuvat pöly- ym. jäljet siivotaan yleisistä tiloista päivittäin. Tämä tehtävä ei kuulu huoltoyhtiölle!

Vesikatkokset

Tarvittavasta veden sulkemisesta on sovittava huoltoyhtiön kanssa hyvissä ajoin. Katkoista on myös ilmoitettava talon muille asukkaille. Suunnittele vesijohtotöiden ajoitus hyvin, jotta vettä ei tarvitse katkaista usein ja pitkäksi aikaa. Osakkaan tulee myös ottaa selvää mahdollisista ylimääräisistä kustannuksista, jotka aiheutuvat huoltoyhtiön ylimääräisestä työstä.   

Vesieristystyöt

Vesieritystöissä on oltava erityisen huolellinen, sillä näissä tehdään useimmin kalliiksi tulevia virheitä. Käytä ammattilaisia!

Tulityöt

Mahdollisiin tulitöihin tarvitaan aina asianmukaiset luvat.

Sähkötyöt

Sähkötöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset!


Varmista vastuuvakuutukset

Osakkaalla tai urakoitsijalla tulee olla vakuutus, joka korvaa mahdolliset työn aikana syntyneet vauriot. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan korvaa törkeästä huolimattomuudesta tai rakennusvirheistä syntyneitä vahinkoja.


Tiedota remontista

Muista tiedottaa asiasta naapureille ilmoitustaululla sekä tarvittaessa pudottamalla tiedote postiluukusta. Mainitse ilmoituksessa myös remontin kestoaika. Hyvä tapa on myös käydä ilmoittamassa naapurille tulevasta remontista, varsinkin jos remontin kohteena on naapureiden väliset parvekkeet, raja-aidat ym. vastaavat.

Ilmoita isännöitsijälle, kun remontti on valmis!

Asbestipurkutyöt

Korjaustyöhön ryhtyvän osakkaan on tehtävä asbestikartoitus kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloyhtiöissä (mm. kylpyhuone-, keittiö-, lattiaremonttien sekä tasoitetöiden yhteydessä). Osakkaan tulee toimittaa kopio asbestikartoituksesta taloyhtiölle. Jos asbestia löytyy, purkutyötä tekemään tulee hankkia asbestipurkutyöhön oikeutettu yritys.

Asbestipurkutyön aloittamisesta on toimitettava ennakkoilmoitus vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista työsuojeluviranomaiselle. Kartoitusten ja asbestipurkutyön kustannukset kuuluvat osakkeen omistajalle. Altistumisalueen puhtaus on varmistettava ennen kuin tila luovutetaan rakennuttajalle. Osastointimenetelmällä tehdyn purkutyön jälkeen osaston puhtaus on varmistettava ilmamittauksella ennen osastoinnin purkamista. Ilmamittauksen analyysiraportin tuloksen osoittaessa, ettei tilan asbestikuitupitoisuus ylitä sallittua arvoa (sallittu arvo 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä), voidaan osastointi purkaa.

Tee kunnossapito- ja muutostyöilmoitus sähköisesti, klikkaa tästä (vaatii kirjautumisen)

Lataa remontoijan ohjeet (pdf-esite)

Lataa kunnossapito- ja muutostyöilmoitus tästä (suositeltavin tapa tehdä ilmoitus on sähköisesti)

Klikkaa ja katso Taloyhtiön vastuunjakotaulukko.

  • ”Asiakkaillemme tuottamiamme hyötyjä ovat kiinteistön arvon säilyminen, turvallisuus ja asumisviihtyvyys.”

    JARI BOLODIN, TOIMITUSJOHTAJA, VASTAAVA ISÄNNÖITSIJÄ, AIT

  • ”Huolto- ja siivoushenkilöstömme pitää taloyhtiöt siisteinä, kodikkaina ja toimivina, ripeästi ja asiakasta kuunnellen.”

    ANTTI HEIKKINEN, HUOLTOPÄÄLLIKKÖ, HMT