Mitä osakkaan tulee tietää asbestista

Mitä osakkaan tulee tietää asbestista?

Asbesti oli 1960-1970 luvun ”ihmeaine”, se kestää hyvin tulta, kosteutta, happoja ja emäksiä. Lisäksi se on helppoa työstää. Ilmaan päästessään kuidut ovat kuitenkin vaarallisia terveydelle. Aineen käyttö rakennusmateriaalina oli huipussaan 1960-70-luvuilla. Asbestia löytyy lähes kaikista sen ajan suomalaisista kerrostaloista. Sitä käytettiin hyvin yleisesti muun muassa kiinteistöjen eristeistä, laasteista, saumausaineista, maaleista ja liimoista. Lisäksi sitä voi löytyä muun muassa muovimatoista, laatoista ja julkisivumateriaaleista. Kun asbestin terveyshaitat huomattiin, sen käyttö alkoi vähentyä.

Asbestipitoiset rakennusmateriaalit eivät ole kiinteistön käyttäjille kovin vaarallisia, kunhan niihin ei kosketa tai materiaalit ovat hyväkuntoisia. Purku- ja saneeraustöissä asbestipitoinen pöly leviää hengitysilmaan ja tältä pölyltä on suojauduttava huolellisesti. Eli kun asbesti on ehjässä muodossa vanhassa rakenteessa, se ei aiheuta haittoja. Vain rikkoutuessaan esim. purkutöiden yhteydessä asbestia saattaa päätyä ilmaan, jolloin siitä voi olla haittaa terveydelle. Tämän takia asbestikartoitus ja turvallinen purku ovat tärkeitä remontoidessa, kun vanhoja rakenteita puretaan. Etukäteen on mahdotonta sanoa varmaksi, onko vanhassa asunnossa asbestia.

Kun osakkeenomistaja aikoo tehdä tai teettää huoneistoremontin, hänen tulee teettää tietyissä tilanteissa asbestikartoitus purettavista rakenteista. Vuonna 2016 voimaan tulleen lain mukaan ennen vuotta 1994 rakennettujen rakennusten purettavien materiaalien asbesti pitää kartoittaa ennen purkutyötä. Asbestikartoitusta ei kuitenkaan tarvitse teettää, jos huoneistossa tehdään vähäisiä töitä, kuten reikien poraamista seiniin tai kattoon. Mikäli taloyhtiösi on valmistunut vuonna 1995 tai sen jälkeen asbestikartoitusta ei tarvitse tehdä. Mikäli olet epävarma pitääkö huoneistoosi tehdä asbestikartoitus ennen remonttia, niin varmistathan asian taloyhtiön isännöitsijältä.

Näyteanalyysi ei ole asbestikartoitus vaan osa asbestikartoitusta

Remonttikohteessa olevan mahdollisen asbestin selvittämiseksi rakenteen pintaa rikotaan ja siitä otetaan tarvittavat näytteet, jotka lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Analyysista selviää asbestin laatu ja määrä. Lisäksi on rakenteita, joista kokenut asbestikartoittaja tietää niiden sisältävän asbestia, joten joka kohteesta ei tarvita analyysia.

– Näyteanalyysi ei ole kartoitus, vaan se on osa sitä. Asbestikartoitus voi kohteesta riippuen olla useita sivuja. Raportissa kerrotaan muun muassa missä tilassa ja rakenteessa on asbestia, kuinka paljon sitä on, minkä laatuista se on ja mikä on sitä sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa. Raportin tulisi olla niin selkeä ja luotettava, että sen perusteella urakoitsija osaa varautua oikein asbestin poistoa varten. Kartoituksesta on käytävä ilmi myös millä tavoin materiaalin asbestipitoisuus on todettu.

Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä, jolla riittävä ammatillinen osaaminen.

Asbestipöly voi levitä talon muihin huoneistoihin 

Mikäli taloyhtiön yksittäinen osakas päättää remontoida kotiaan ja teettää vaaditun asbestikartoituksen omalla kustannuksellaan, on kartoitusraportti osakkaan omaisuutta. Osakkaan tilaama kartoitusraportti koskee ainoastaan tutkittua asuntoa, eikä sen tuloksia voi yleistää koko taloyhtiöön. Mikäli taloyhtiö tilaa kartoituksen, tulokset ovat yhtiön omaisuutta. Yhtiön teettämistä kartoituksista voi saada viitteitä, missä rakenteissa kyseisessä talossa asbestia on.

– Mikäli kerrostalon huoneistossa tehdään remontti, jossa ryhdytään omin päin purkamaan asbestipitoisia materiaaleja ilman asianmukaista asbestipurkutyötä, voi asbestipölyä levitä muualle kerrostaloon esimerkiksi ilmanvaihdon kautta. Mikäli em. skenaario toteutuu, niin sillä voi olla vakavia taloudellisia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia remonttiin ryhtyneelle osakkaalle. Huolimaton remontti on pahimmillaan haitaksi niin taloyhtiölle kuin osakkaallekin. Esimerkiksi huolimattoman remontin vuoksi syntynyt vahinko on muille asukkaille inhottava riesa ja remonttia tekevälle osakkaalle siitä koituu kallis lasku.

Vinkit osakkaan remonttiin

Omaa asuntoa voi sisustaa ja sen pintoja remontoida mutta isommissa remonteissa tulee muistaa muutama asia. Oheinen muistilista varmistaa, että remontti sujuu oikein.

1. Tee kirjallinen remontti-ilmoitus taloyhtiölle hyvissä ajoin ennen remonttia

2. Teetä asbestikartoitus ammattilaisella

3. Palkkaa ammattilainen tekijäksi

4. Huolehdi valvonnasta, tarkastuksista ja myös lopputarkastuksesta

Mikäli remontti on rakennusluvan varainen, tulee sille hakea rakennuslupa ja lopuksi pitää rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämä käyttöönottotarkastus.

5. Jos et ole varma, kysy taloyhtiöltä 

Jos ei ole varma mistä toimenpiteistä muutostyöilmoitus pitää tehdä, niin aina kannattaa kysyä.