Vastuunjako

Kiinteistönhuoltosopimus
Asunto-osakeyhtiölain 4. luvussa on määräykset kunnossapitovastuun
jakautumisesta osakkeenomistajan ja taloyhtiön välillä.

Suomen Kiinteistöliitto on koonnut vastuunjakotaulukkoon helposti luettavaan
muotoon miten huoneiston osien ja laitteiden kunnossapitovastuu tarkemmin
jakautuu.

Katso Taloyhtiön vastuunjakotaulukko: