Remontti mielessä?

Ennen kuin aloitat remontin, ilmoita asiasta kirjallisesti isännöitsijälle. Kun tiedämme, millaista remonttia olet tekemässä, niin pystymme palvelemaan sinua joustavammin. Muistathan kuitenkin, että et saa aloittaa remonttia, ennen kuin isännöitsijätoimisto on toimittanut sinulle hyväksymisilmoituksen.

HUOM! 1.7.2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi mukanaan uusia velvoitteita remontista/muutostöistä ilmoittamiseen ja työn valvomiseen liittyen. Jos olet epävarma, pitääkö sinun tehdä ilmoitus suunnittelemastasi remontista, käänny taloyhtiösi isännöitsijän puoleen.

Katso tästä seikkaperäinen Osakkaan kunnossapito- ja muutostyöt -ohje. Asunto-osakeyhtiöitä koskevan lakitekstin voit lukea kokonaisuudessaan oikeusministeriön sivuilla: www.om.fi.
 

Muista myös tämä!

Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) tulivat voimaan 1.1.2016. Korjaustyöhön ryhtyvän osakkaan on tehtävä asbestikartoitus kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloyhtiöissä (mm. kph-, keittiö-, lattiaremonttien sekä tasoitetöiden yhteydessä). Osakkaan tulee toimittaa kopio asbestikartoituksesta taloyhtiölle. Jos asbestia löytyy, purkutyötä tekemään tulee hankkia asbestipurkutyöhön oikeutettu yritys.

Asbestipurkutyön aloittamisesta on toimitettava ennakkoilmoitus vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista työsuojeluviranomaiselle. Kartoitusten ja asbestipurkutyön kustannukset kuuluvat osakkeen omistajalle. Altistumisalueen puhtaus on varmistettava ennen kuin tila luovutetaan rakennuttajalle. Osastointimenetelmällä tehdyn purkutyön jälkeen osaston puhtaus on varmistettava ilmamittauksella ennen osastoinnin purkamista. Ilmamittauksen analyysiraportin tuloksen osoittaessa, ettei tilan asbestikuitupitoisuus ylitä sallittua arvoa (sallittu arvo 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä), voidaan osastointi purkaa.

Täytä muutos- ja korjaustyöilmoitus kirjautumalla asukassivuille tästä

Avaa muutos- ja korjaustyöilmoitus lomake (Word-tiedosto) tästä , täytä ja lähetä isännöitsijälle sähköpostilla.