Mitä on ISA

Kiinteistöomaisuuden arvo on Suomessa suurin yksittäinen kansallisvarallisuuden arvo. Tätä tosiasiaa vasten voi perustellusti ihmetellä, että isännöitsijäksi voi periaatteessa ryhtyä kuka tahansa. Näistä syistä Suomen Kiinteistöliitto, maamme asunto-osakeyhtiöiden tärkein edunvalvontajärjestö, perusti yhdessä muiden alan järjestöjen kanssa vuonna 1987 Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistyksen ISA ry:n.

Yhdistys myöntää auktorisoinnin ainoastaan ISAn laatunormit täyttäville isännöitsijätoimistoille. Auktorisointi on ammattitaidon tae. 

Tästä merkistä
tunnet ISA-auktorisoidun isännöitsijän.