Asiantuntevaa huolenpitoa

Ammattitaitoiset isännöitsijämme huolehtivat taloyhtiön ylläpidosta, kiinteistöjen arvon säilymisestä ja asukkaiden viihtyvyydestä. Mielestämme isännöitsijä on asiakaspalvelija, jonka työtä ohjaavat suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys sekä vastuu asiakkaista. Auktorisoinnin merkkinä yrityksellemme myönnettiin ISA-tunnus vuonna 1989. Useimmat isännöitsijämme ovat lisäksi suorittaneet AIT- eli ammatti-isännöitsijän tutkinnon.

Hyvä isännöintitapa

Pidämme paitsi sanamme, myös aikataulumme. Hyvän isännöintitavan noudattaminen merkitsee isännöitsijän oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuun tuntemista. Kuopion Talokeskus on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan ISAn laatimia eettisiä ohjeita. 
Lue lisää: www.isa-yhdistys.org/hyvaisannointitapa/

Tästä merkistä
tunnet ISA-auktorisoidun isännöitsijän.