Remontoija, huomioi tämä!

Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) tulivat voimaan 1.1.2016. Korjaustyöhön ryhtyvän osakkaan on tehtävä asbestikartoitus kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloyhtiöissä (mm. kph-, keittiö-, lattiaremonttien sekä tasoitetöiden yhteydessä). Osakkaan tulee toimittaa kopio asbestikartoituksesta taloyhtiölle. Jos asbestia löytyy, purkutyötä tekemään tulee hankkia asbestipurkutyöhön oikeutettu yritys.

Asbestipurkutyön aloittamisesta on toimitettava ennakkoilmoitus vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista työsuojeluviranomaiselle. Kartoitusten ja asbestipurkutyön kustannukset kuuluvat osakkeen omistajalle. Altistumisalueen puhtaus on varmistettava ennen kuin tila luovutetaan rakennuttajalle. Osastointimenetelmällä tehdyn purkutyön jälkeen osaston puhtaus on varmistettava ilmamittauksella ennen osastoinnin purkamista. Ilmamittauksen analyysiraportin tuloksen osoittaessa, ettei tilan asbestikuitupitoisuus ylitä sallittua arvoa (sallittu arvo 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä), voidaan osastointi purkaa.

  • 30.03.2016

Ajankohtaista